Lidia Matuszewska
Tomasz Lesiak
Jerzy Mazurek
Daniel Jursza
Mirosław Betkowski

Gospodarny Słupsk

We współpracy z mieszkańcami będziemy rozwiązywać problemy i bolączki naszego Miasta

Program

Strona główna › Program


Słupskie Porozumienie Obywatelskie

 

Program dla Słupska na lata 2018 – 2023

 

   Gospodarny Słupsk

GS

 

We współpracy z mieszkańcami będziemy rozwiązywać problemy
i bolączki naszego Miasta

 


Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Słupska,

zbliżają się wybory samorządowe 2018 roku. Słupskie Porozumienie Obywatelskie ma konkretne propozycje i rozwiązania. Stworzyliśmy Program rozwoju naszego Miasta na lata 2018-2023, który opiera się na czterech podstawowych filarach:

• Gospodarka •

• Zdrowie i aktywność społeczna •

• Oświata i nauka • 

• Sport i kultura •

     Program ten jest odpowiedzią na problemy i bolączki Słupszczan, zachętą do współpracy i aktywnego uczestnictwa Mieszkańców w życiu publicznym Słupska oraz szansą na społeczno - gospodarczy rozwój naszego Miasta.

     Dzięki przemyślanemu doborowi kandydatów na radnych, a przede wszystkim poprzez brak obciążeń wynikających z programów partii politycznych, jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji przyjętych zadań.

     Dzięki doświadczeniom zawodowym członków Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego jesteśmy bliżej codziennych problemów Mieszkańców Słupska, dlatego nasz Program uwzględnia potrzeby i możliwości nas Wszystkich.

 

pliki do pobrania