Lidia Matuszewska
Tomasz Lesiak
Jerzy Mazurek
Daniel Jursza
Mirosław Betkowski

Gospodarny Słupsk

We współpracy z mieszkańcami będziemy rozwiązywać problemy i bolączki naszego Miasta

Oświata i nauka

Strona głównaProgram › Oświata i nauka

W ZAKRESIE OŚWIATY I NAUKI

  • Będziemy wspierać rozwój Akademii Pomorskiej w Słupsku w kierunku uzyskania statusu uczelni uniwersyteckiej oraz wszechstronnego kształcenia zgodnie z potrzebami społecznymi i gospodarczymi regionu.
  • Będziemy wspierać działalność naukową i kulturalną studentów.
  • Podejmiemy działania mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży wysokiego poziomu kształcenia poprzez poprawę wyposażenia przedszkoli i szkół. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się przede wszystkim szkoły branżowe i technika. Ma to na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracodawców.
  • Będziemy zabiegać o budowę nowych przedszkoli oraz remontować dotychczasowe. Każde dziecko w Słupsku powinno mieć dostęp do opieki przedszkolnej.
  • Wybudujemy żłobek na Osiedlu Westerplatte.