Lidia Matuszewska
Tomasz Lesiak
Jerzy Mazurek
Daniel Jursza
Mirosław Betkowski

Gospodarny Słupsk

We współpracy z mieszkańcami będziemy rozwiązywać problemy i bolączki naszego Miasta

Komitet wyborczy SPO

Strona główna › Komitet wyborczy SPO

Komitet Wyborczy Słupskie Porozumienie Obywatelskie

ul. Jana Kilińskiego 45/23
76-200 Słupsk

 

Pełnomocnik wyborczy:

Mirosław Betkowski

 

Szef sztabu:

Andrzej Twardowski 

 

Pełnomocnik finansowy:

Joanna Sadkowska

 

Rzecznik prasowy:

Katarzyna Mudryk-Praszczak

 

 

Jeśli chcą Państwo wspomóc kampanię wyborczą KW Słupskie Porozumienie Obywatelskie, prosimy o kontakt!

Wsparcie może polegać na zgodzie na wywieszenie naszego banera lub plakatów na Państwa posesji, pomocy przy rozdawaniu ulotek czy też innych działaniach mających na celu pomoc w prowadzeniu kampanii wyborczej. Mile widziani są wolontariusze, dla których praca w KW Słupskie Porozumienie Obywatelskie może być świetną przygodą i okazją do nabarania doświadczenia w prowadzeniu profesjonalnych kampanii wyborczych.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@spo.slupsk.pl

 

 

Można także dokonywać wpłat pieniężnych na konto KW Słupskie Porozumienie Obywatelskie, dzięki czemu pozyskamy fundusze na prowadzenie kampanii.

Konto Komitetu Wyborczego Słupskie Porozumienie Obywatelskie:

BZ WBK  nr:  60 1090 2763 0000 0001 3732 0597


W tytule przelewu prosimy podać dane osobowe wpłacającego oraz dopisek o treści: "Na kampanię wyborczą KW Słupskie Porozumienie Obywatelskie".


UWAGA!
Wpłat dokonywać mogą tylko osoby fizyczne zameldowane na terenie Polski i posiadające polskie obywatelstwo, natomiast przelewy mogą być dokonywane jedynie z kont prowadzonych w polskich bankach! Nie można przelewać pieniędzy z kont firmowych, niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych. Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać 31 500,00 zł. Wpłat na rachunek bankowy komitetu wyborczego można dokonywać jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą.

  Wpłaty na rzecz Komitetu Słupskie Porozumienie Obywatelskie - wybory samorządowe 2018