Lidia Matuszewska
Tomasz Lesiak
Jerzy Mazurek
Daniel Jursza
Mirosław Betkowski

Gospodarny Słupsk

We współpracy z mieszkańcami będziemy rozwiązywać problemy i bolączki naszego Miasta

Stowarzyszenie

Strona główna › Stowarzyszenie

Szanowni Słupszczanie

 

W październiku 2013 roku zostało formalnie powołane do działania Słupskie Porozumienie Obywatelskie, nazywane w skrócie SPO. Ma ono charakter bezpartyjny, a zostało utworzone przez ludzi reprezentujących na co dzień niemal wszystkie środowiska i grupy społeczne miasta Słupska, uznawanych za niekwestionowane autorytety tych grup społecznych i środowisk.

Ludzie, którzy postanowili aktywnie tworzyć SPO, stanowią bardzo zróżnicowaną pod względem wykształcenia, pełnionych funkcji oraz wieku grupę. Są w szeregach stowarzyszenia m.in. profesorowie, lekarze, biznesmeni, nauczyciele, prawnicy, urzędnicy, jak również pracownicy różnych sektorów, funkcjonariusze prowadzący działalność społeczną, studenci oraz młodzież w wieku ponadgimnazjalnym. Jednym z podstawowych założeń funkcjonowania SPO jest odejście od charakteru typowo elitarnego czy zamkniętego, przy jednoczesnym otwarciu się na problemy i pomysły przedstawicieli różnorodnych grup i środowisk.

W czasie regularnie odbywanych spotkań członków stowarzyszenia udało nam się stworzyć grupę o sprawnej komunikacji, wypracować otwartą postawę w prowadzeniu rozmów czy dyskusji, a także poznać bliżej problemy konkretnych środowisk i zaproponować uniwersalny model ich rozwiązania.

Hasłem naczelnym patronującym naszym działaniom stało się przesłanie: „Lepszy Słupsk - jest to możliwe”. Aby zrealizować je w praktyce, opracowaliśmy strategię konkretnych zadań opartą na aktywnej wymianie zdań i pomysłów członków SPO.

Jasno sprecyzowaliśmy cele naszego działania, które mają służyć Słupskowi i Słupszczanom. Pragniemy zaangażować Obywateli w życie społeczne przede wszystkim poprzez pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz stały dialog i współpracę ze wszystkimi środowiskami lokalnymi wyrażającymi chęć działania dla dobra lokalnego. Ponadto chcemy brać aktywny udział w pracach prowadzących do zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego Słupska. W ramach możliwości, jakie posiadają reprezentanci SPO, chcemy znacząco wpłynąć na skuteczność strategii promocyjnej Słupska.

Nasza strategia zakłada ścisłą współpracę z lokalnymi mediami, aby włączyć mieszkańców miasta do współdecydowania o sprawach dla nich ważnych oraz by wspólnie wpływać na podnoszenie poziomu świadomości obywatelskiej. Chcemy również w ten sposób kontrolować władze samorządowe w aspekcie przestrzegania praw obywatelskich.

Deklarujemy gotowość wytężonej pracy nad tym, żeby Słupsk stał się silnym ośrodkiem akademickim, który swoją ofertą edukacyjną przyciągnie do naszego miasta młodych, ambitnych ludzi mogących w pełni zrealizować w nim swój potencjał.

Wszystkie sformułowane przez SPO cele chcemy zrealizować dla polepszenia życia Słupszczan i przy ich aktywnym udziale. Oferujemy wykorzystanie naszych wieloletnich doświadczeń zawodowych stanowiących sumę obserwacji reprezentantów różnych środowisk.

Aby być skutecznymi w osiągnięciu tego, co założyło SPO, postanowiliśmy wziąć udział w wyborach samorządowych, chcąc wprowadzić do Rady Miasta reprezentantów naszej formacji oraz kompetentnych i merytorycznie przygotowanych sympatyków stowarzyszenia w celu umożliwienia im bezpośredniego działania na rzecz realizacji naszych idei. Pragniemy, aby przyszłe władze Słupska, zarówno uchwałodawcze, jak i wykonawcze, w formie przejrzystej, konsekwentnej oraz merytorycznej w sposób koncyliacyjny działały na rzecz Słupszczan.

Tylko w ten sposób może ziścić się przesłanie adresowane przez nas do Obywateli.

Pamiętajmy – „Lepszy Słupsk – jest to możliwe”.

 

Z poważaniem,
Andrzej Twardowski
Przewodniczący SPO