Lidia Matuszewska
Tomasz Lesiak
Jerzy Mazurek
Daniel Jursza
Mirosław Betkowski

Gospodarny Słupsk

We współpracy z mieszkańcami będziemy rozwiązywać problemy i bolączki naszego Miasta

Zdrowie i aktywność społeczna

Strona głównaProgram › Zdrowie i aktywność społeczna

W ZAKRESIE ZDROWIA I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

  •  Podejmiemy działania profilaktyczne, mające na celu poprawę zdrowia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, seniorów i niepełnosprawnych.
  •  Podejmiemy działania w kierunku poszerzenia bazy lokalowej Domu Opieki Społecznej „Leśna Oaza”.
  • Wszyscy mieszańcy Słupska powyżej 65-go roku życia będą mieli prawo do darmowej komunikacji miejskiej.
  • Wprowadzimy „Kartę słupszczanina”, dającą ulgi w wielu dziedzinach życia (kultura, oświata, sport itp.).
  • Każdemu samotnemu mieszkańcowi powyżej 75 roku życia zainstalujemy w domu przycisk „życie”, który pozwoli pracownikom socjalnym lub medycznym na szybkie udzielenie pomocy.
  • Samotnym, starszym osobom pomożemy umieścić w dostępnym miejscu w domu tzw. „Kopertę życia” z informacją dla służb medycznych.
  • Będziemy remontować dotychczasowe mieszkania komunalne oraz budować nowe w celu zapewnienia „dachu nad głową” najsłabszym ekonomicznie mieszkańcom miasta.
  • Będziemy wspierać aktywność społeczną, artystyczną i  sportową ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania młodzieży i seniorów.
  • Zwiększymy środki przeznaczone na budżet obywatelski i usprawnimy jego realizację.
  • Będziemy wspierać aktywność organizacji pozarządowych działających w Słupsku.