Lidia Matuszewska
Tomasz Lesiak
Jerzy Mazurek
Daniel Jursza
Mirosław Betkowski

Gospodarny Słupsk

We współpracy z mieszkańcami będziemy rozwiązywać problemy i bolączki naszego Miasta

Gospodarka

Strona głównaProgram › Gospodarka

W ZAKRESIE GOSPODARKI

 

  • Zapewnimy właściwy poziom przygotowania terenów pod inwestycje oraz uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Takie działania zatrzymają negatywne zjawisko opuszczania miasta przez jego dotychczasowych mieszkańców oraz pozwolą na osiedlanie się nowych. Zwiększy to dochody miasta z udziału w podatku PIT oraz CIT.
  • Damy „zielone światło” dla budownictwa wielorodzinnego oraz indywidualnego. Zwiększy to dochody budżetu miasta z wpływów z podatku od nieruchomości.

  • Będziemy sprzyjać powstawaniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy oraz zmierzać w kierunku uczynienia Słupska miastem przychylnym dla małego i średniego biznesu.

  • Zwiększymy ulgi podatkowe dla nowo powstających firm w Słupsku.

  • Poprawimy system komunikacyjny miasta i przywrócimy prawidłowe rozwiązania drogowe w centrum Słupska. Wyremontujemy, m.in. następujące ulice:

         - w okręgu I – ul. Legionów Polskich, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Józefa Piłsudskiego;
         - w okręgu II – ul. Zygmunta Augusta, Władysława IV, Jana Kazimierza, Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego, część ul. Zaborowskiej;
         - w okręgu III – ul. Małachowskiego, ul. Mostnika, Stary Rynek;
         - w okręgu IV – ul. Grzybową, ul. Jodłową i Cisową (zatoczki postojowe), część ul. Słonecznej, część ul. Gdyńskiej, część ul. Bukowej, część ul. Armii Krajowej   wraz z rondem oraz ul. Karola Kniaziewicza.

  • Systematycznie będziemy remontować słupskie chodniki i ścieżki rowerowe oraz budować kolejne, poprawiając ich spójność.

  • Będziemy zabiegać o budowę mostu drogowego na rzece Słupi, łącząc ul. Arciszewskiego z lewobrzeżną częścią miasta.

  • Usprawnimy pracę Urzędu Miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem pionów zajmujących się rozwojem miasta.

  • W strefie płatnego parkowania wprowadzimy dla mieszkańców Słupska bezpłatne pierwsze 30 minut.

  • Podejmiemy działania z ościennymi gminami, zmierzające do stworzenia planu i realizacji wspólnie wypracowanych rozwiązań zagospodarowania wód z opadów nawalnych