Lidia Matuszewska
Tomasz Lesiak
Jerzy Mazurek
Daniel Jursza
Mirosław Betkowski

Gospodarny Słupsk

We współpracy z mieszkańcami będziemy rozwiązywać problemy i bolączki naszego Miasta

Słupskie stowarzyszenia przyłączyły się do SPO

Strona głównaAktualności › Słupskie stowarzyszenia przyłączyły się do SPO

W dniu 20 września odbyła się kolejna konferencja prasowa Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego, na której mieliśmy przyjemność przedstawić stowarzyszenia, jakie poszerzyły szeregi SPO: Pomorskie Stowarzyszenie Nasze Środowisko, Stowarzyszenie Nasz Słupsk oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Prezesi stowarzyszeń: Adam Piekarec, Aleksander Jacek oraz Wacław Łutowicz poparli zarówno program wyborczy SPO, jak również kandydata na prezydenta Słupska dra Mirosława Betkowskiego.

Pomorskie Stowarzyszenie „Nasze Środowisko” jest organizacją pozarządową, ceni i stawiana na współpracę międzygminną, której efektem będzie rozwój Miasta Słupsk i Regionu Słupskiego w aspekcie makro, jak i mikro. Aktywnie uczestniczy w konsultacjach i projektach pomagających w realizacji celów stowarzyszenia. Jednocześnie patrzy na ręce lokalnych samorządów, pokazując i ujawniając działania szkodliwe, świadczące o niegospodarności.

Stowarzyszenie Nasz Słupsk powstało w 2012 r. Jego statutowym celem jest zwiększenie partycypacji społecznej w życiu samorządu oraz zwiększenie transparentności działań władzy lokalnej. Członkowie Stowarzyszenia są autorami wielu uchwał Rady Miasta, pięciu petycji, kilku rezolucji i współautorami projektu rewitalizacji terenów Lasku Południowego tzw. Górki Narciarza, jak również inicjatorami uruchomienia w Słupsku Budżetu Obywatelskiego.

W najbliższej przyszłości Stowarzyszenie zamierza skoncentrować się na działaniach zmierzających do uzyskania od Rządu RP rekompensat z tytułu strat społeczno-gospodarczych, jakie ponosi region słupski w związku z budową Tarczy Antyrakietowej. Stowarzyszenie zamierza dokończyć realizację projektu Słupskiej Górki Narciarza oraz wesprzeć projekt budowy nowej hali widowiskowo-sportowej. Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego również postuluje walkę o rekompensaty za budowę tarczy antyrakietowej w Redzikowie.

Stowarzyszenia będą wspierać SPO w dążeniu do przywrócenia gospodarności w naszym mieście oraz poprawy jakości życia Słupszczan.